Maďarsko ponúka kvalitnú starostlivosť

V Maďarsku je najnižší výskyt infekcií spôsobených baktériou MRSA v Európe a preto je táto krajina ideálnou destináciou pre vašu zdravotnú dovolenku v zahraničí.

Maďarsko je vďaka bohatým tradíciám termálneho kúpeľníctva a balneoterapie, vynikajúcemu a všestrannému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov a dobrému pomeru ceny a kvality zdravotnej starostlivosti čoraz vyhľadávanejšou destináciou zdravotného turizmu.

Zahraniční pacienti do Maďarska prichádzajú najmä kvôli dentálnej a dermatologickej starostlivosti, estetickej chirurgii, transplantácii vlasov, liečbe obezity, asistovanej reprodukcii, preventívnym vyšetreniam manažérov a operáciám očí, predovšetkým očným implantátom.

Smernica EÚ o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zahraničí (s účinnosťou od roku 2013) upravuje a rozširuje práva pacientov využívajúcich zdravotnú starostlivosť v inej členskej krajine. V zmysle tejto smernice môžu pacienti využívať zdravotnú starostlivosť v inej členskej krajine, pričom súvisiace náklady sa im preplácajú do výšky nákladov v ich krajine. Smernica ďalej stanovuje, že každá krajina musí zriadiť aspoň jeden národný kontaktný bod, v ktorom pacienti môžu získať informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, postupoch preplácania nákladov a o podmienkach schvaľovania niektorých prípadov.

Maďarsko má niekoľko akreditačných a licenčných programov pre svoje zdravotnícke zariadenia ako napríklad Národný akreditačný program Ministerstva zdravotníctva, Národnej zdravotnej komisie a Zdravotnej služby. Väčšinu maďarských zdravotníckych zariadení uznáva aj Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO).