Potrava duše a inšpirácia – maďarské umenie

Ako by Maďari mohli bez umenia existovať...?! Určite ani vy by ste sa pri návšteve krajiny bez neho nezaobišli, preto sme vám pripravili výber miest, ktoré jednoducho musíte navštíviť! Určite vám dodajú inšpiráciu či podnety k zamysleniu.

Na výlet do sveta najkrajších výtvorov v dejinách (svetového) umenia prijmite pozvánku Múzea výtvarného umenia (Szépművészeti Múzeum), ktoré sa nachádza na Námestí Hrdinov. Jeho zbierky tvorí vyše 100 000 diel od obdobia starovekého Egypta po súčasnosť (www.szepmuveszeti.hu). Kunsthalle (Műcsarnok) síce nemá vlastnú zbierku, ale pravidelne usporadúva tematické výstavy (www.mucsarnok.hu). Ak máte záujem najmä o maďarské umenie, tým najlepším cieľom pre vás bude Národná galéria v areáli Budínskeho hradu. Nájdete tu sochársku i maliarsku tvorbu od stredoveku po súčasnosť. Máte viac v obľube dnešné trendy? Majstrovské diela moderného a súčasného umenia predstavuje Ludwigovo múzeum súčasného umenia (www.ludwigmuseum.hu). Jeho stála expozícia zahrnuje vzácne diela amerického pop-artu (okrem iných vystavených tvorcov sa môžete tešiť na Andyho Warhola a Claesa Oldenburga), no osobitný dôraz sa kladie na maďarské umenie od 60. rokov 20. storočia. Počas návštevy si dôkladne prezrite aj budovu, ktorá je skvostom súčasného umenia sama osebe.

A čo čerstvé talenty, ktoré to zatiaľ do múzeí nedotiahli? Tak za podobnými novinkami v umení musíte trošku pobehať po galériách. Galéria Knoll bola otvorená v roku 1989 ako prvá súkromná galéria v strednej a východnej Európe so zameraním na súčasné umenie (www.knollgalerie.at). Erika Deáková pracovala desať rokov ako vedúca galérie v New Yorku predtým, než sa vrátila domov s predsavzatím pozdvihnúť súčasné maďarské umenie do centra pozornosti. Jej galéria sa odvtedy stala jednou z najvýznamnejších v meste a mnohým u nej vystavovaným umelcom sa podarilo preniknúť aj do renomovaných maďarských či zahraničných zbierok. Videospace Gallery (www.videospace.c3.hu) sa sústreďuje na mediálne a elektronické umenie v širšom ponímaní, zatiaľ čo súčasných maliarov a sochárov predstavuje galéria Dovin, stály hosť na umeleckých veľtrhoch ARCO v Madride a Art Lisboa.

Fotografia mala v rámci maďarského umenia vyhradené vždy pevné miesto. Robert Capa, André Kertész, Martin Munkácsy či Brassai – hovoria vám niečo tieto mená? Ide totiž o legendárnych fotografov maďarského pôvodu. Na tvorbu týchto dávnejších umelcov, ktorí sa preslávili pod vlajkami iných štátov, sa za uplynulé roky zamerali viaceré výstavy v maďarských múzeách a tunajší milovníci umenia sa už tešia na ďalšie. Dovtedy sa môžete pozrieť na to, čoho sú schopní naši terajší domáci fotografi. Ich pohľady zvečnené cez objektív predstavuje Maďarský dom fotografie Manóa Maiho. Samotné jeho priestory stoja za pozornosť, keďže ide o ateliérovú budovu z konca 19. storočia. Objednávateľ stavby, Manó Mai, bol oficiálnym fotografom rakúsko-uhorského cisárskeho dvora. Jeho zámerom bolo vybudovať istý dejinný základ pre mladučké umenie fotografie a aj preto sa stavba vyznačuje bohato zdobenou fasádou či ideovými motívmi – všimnite si napríklad plastiku s detskou postavičkou medzi prízemím a medziposchodím... áno, vidíte dobre, drobček naozaj drží v rukách fotoaparát! Výstavy súčasného fotografického umenia sa konajú v Ludwigovom múzeu a v Národopisnom múzeu (www.neprajz.hu), ktoré ponúka aj nádherný výhľad na neďalekú budovu Parlamentu.