Inde by ste márne hľadali...

Počas potuliek po horách a dolinách Severného Maďarska a prechádzok ulicami jeho miest a obcí môžete natrafiť na mnohé klenoty, ktoré by ste inde v Maďarsku márne hľadali.

V obci Hollókő sa nachádza najväčší a najvýznamnejší súbor 58 chránených historických pamiatkových objektov v Maďarsku zachovaných na pôvodnom mieste a v pôvodnom stave z 15. storočia. Obec bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Krasová oblasť Aggtelek - lokalita svetového dedičstva - skrýva množstvo pokladov na povrchu aj pod zemou. Na území krasu sa nachádza takmer 300 jaskýň, ktoré boli zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 1995. Nachádza sa tu aj najdlhšia jaskyňa Maďarska - 2 milióny rokov stará jaskyňa Baradla dlhá viac než 25 km, ktorá prechádza aj štátnou hranicou so Slovenskom a je najznámejšou jaskyňou s najbohatšou kvapľovou výzdobou v Maďarsku. Počas krátkej túry po Aggteleku sa návštevníci môžu zúčastniť hudobno-svetelnej show v koncertnej sieni s vynikajúcou akustikou, v ktorej sa organizujú pravidelné koncerty rôznych hudobných žánrov.

Archeologické nálezisko v Ipolytarnóci je chráneným územím, kde sa nachádzajú skameneliny exotických rastlín, stôp pravekých zvierat a obrovských subtropických stromov zachované vo vulkanickom tufe. Nálezy žraločích zubov a pozostatky rají sú jasným dôkazom, že sa tu kedysi nachádzalo more (Paratethys). V pobrežnom bahne pravekej rieky sa zachovali stopy pravekých zvierat. Doteraz sa podarilo identifikovať viac než 3000 stôp 11 druhov stavovcov (pramedveď, nosorožec). Nález takmer 100 metrov dlhej skameneliny stromu s obvodom 8 metrov na tomto území je doteraz najväčšou známou skamenelinou stromu rodu Pinus. Geologický náučný chodník vedúci z dna pravekého mora cez subtropický dažďový les po vrcholy sopiek návštevníkom umožňuje zažiť fantastické cestovanie v čase. K autentickému zážitku návštevníkov prispieva aj 3D film, v ktorom priamo pred očami divákov ožíva praveký svet. Milovníci prírody si môžu prechádzkami po náučných chodníkoch zaplniť celodenný program.

V obci Jósvafő sa z dôvodu zachovania genetickej čistoty plemena nachádza jediné stádo huculských koní v Maďarsku. Huculské kone boli vyšľachtené v oblasti Karpát a majú pravdepodobne veľmi blízko k starým druhom koní a sú geneticky príbuzné s koňmi, na ktorých pred tisícročím do Karpatskej kotliny prišli Maďari. Stádo chované aj v zime pod voľným nebom sa nachádza po celý rok na sever od Jósvafő na pasienkoch Gergés-Lápai. Niekoľko koní sa nachádza aj v Jósvafő na dvore Vzdelávacieho centra Kúria. Stádo si môžete pozrieť počas jazdy na koni alebo z koča so záprahom.

V obci Bükkszentkereszt môžete navštíviť zrejme najznámejšieho bylinkára krajiny Gyuri báčiho a môžete ho sprevádzať aj pri zbere liečivých rastlín. Obec je známa aj vďaka krištáľovo-čistému vzduchu, konskej farme a výstave predstavujúcej sklársku hutu.

V Sárospataku sa narodila Svätá Alžbeta z rodu Arpádovcov, na pamiatku ktorej vytvorili pútnickú cestu s vyznačenými turistickými chodníkmi cez Zemplínske vrchy medzi mestami Sárospatak a Košice. Návštevníci Kolégia reformovanej cirkvi v Sárospataku a Rákócziho hradu a obyvatelia mesta môžu využívať aj služby renovovaných kúpeľov Végardó Fürdő.