Kráľovský región Stredné Zadunajsko

Veszprém – mesto kráľovien a Székesfehérvár – kráľovské mesto

Veszprém

Je najväčším mestom Bakonyskej oblasti a vládcom okolitých kopcov.  V minulosti miestna katedrála bola dejiskom korunovácie kráľovien, preto mesto dodnes hrdo nosí prívlastok:  mesto kráľovien. Jeho atrakcie a podujatia nie je jednoduché usporiadať do riadkov. Nájdete tu bohaté historické dedičstvo, kultúrne poklady, pestré festivaly a kvalitné ubytovacie a stravovacie služby. Rozsiahle parky a útulné uličky vábia na prechádzku. Aj pre fotoaparáty sa tu nájdu témy:  historické pamiatky na hrade, strážna alebo ohňová veža a biskupský palác, viadukt či Staromestské námestie s radnicou. 

Pokochajte sa prírodným prostredím, nevynechajte ani zoologickú záhradu a vyskúšajte povestnú gastronómiu miestnych pohostinstiev. V lete lákajú návštevníkov hudobné festivaly alebo koncerty v novovybudovanom multifunkčnom spoločenskom stredisku Hangvilla (Ladička).

Je úplne jedno, kedy a s kým prichádzate, v meste Veszprém stále máte čo vidieť, robiť a ochutnávať.

Informácie:

Tourinform Veszprém

H-8200 Veszprém, Óváros tér 2.

Tel./Fax: +36 88 404 548

E-mail: info@veszpreminfo.hu, veszprem@tourinform.hu

http://www.veszpreminfo.hu/lang/en

FOTOGALÉRIA

Zdroj: Tourinform Veszprém

 

Székesfehérvár

Je jedným z najstarších a historicky najbohatších miest Maďarska. Jeho vznik sa datuje na rok 972, kedy mesto založil knieža Gejza. Svoj rozmach dosiahlo počas panovania kráľa Štefana I., stalo sa kráľovským a kultúrnym centrom. Svätý Štefan tu dal postaviť kostol, ktorý bol neskôr dejiskom korunovácie 36  uhorských kráľov a slúžil ako korunovačný kostol. Pozostatky tohto kostola sú chránené ako národné pamätné miesto. Székesfehérvár sa spája s historickou osobnosťou, Svätým Štefanom. Tu sa narodil jeho syn, Imre, tu dal postaviť baziliku a tu ho aj pochovali. Vďaka nemu stál v tomto meste kráľovský trón, tu strážili korunovačné klenoty, založili pokladnicu a neskôr aj štátny archív.  V stredovekom Uhorsku sa mohol stať zákonitým panovníkom iba ten, komu  ostrihomský biskup nasadil na hlavu svätoštefanskú korunu v meste Székesfehérvár.

Kráľovské dni v meste Székesfehérvár

V auguste počas sviatkov Svätého Štefana sa každý rok uskutoční veľkolepé podujatie Kráľovské dni. Najatraktívnejším programom sú Korunovačné slávnosti, ktoré pripomenú korunovačnú históriu. V ponuke nájdete jedinečné vizuálne programy, kultúrne lahôdky aj veľkolepé festivalové produkcie.

V ulici svetla môžete obdivovať najväčší pohyblivý historický príbeh maľovaný svetlom na fasády budov v centre mesta. Korunovačná ceremónia je forma divadelnej hry a odohráva sa medzi grandióznymi kulisami a je sprevádzaná modernými svetelnými a vizuálnymi efektmi.  Spoločným jazykom hovoreného slova, hudby a tanca rozpráva príbehy a legendy zo života kráľov. Zaujímavým spestrením je aj sprievod 11 obrovských kráľovských bábok meriacich až 5 metrov.

Historické jadro mesta zachovalo stredovekú štruktúru ulíc a jeho ozdobami sú barokové a rokokové budovy. Hlavná ulica centra počas rekonštrukcie v roku 2013 získala špecifickú dlažbu s čiarami svietiacimi v tme. Večerná prehliadka v meste Székesfehérvár je preto povinným programom!

Informácie:

Tourinform Székesfehérvár

H-8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., Hiemer-ház

Tel.: +36 22 537261, Tel./Fax: 0036 22 340330

E-mail: szekesfehervar@tourinform.hu

www.szekesfehervar.hu, www.turizmus.szekesfehervar.hu