TATA – kde sa Vás dotkne príroda

Öreg-tó (Staré jazero) v pozadí s hradom je už skoro gýčovitým symbolom mesta až dovtedy, kým sa neocitnete na mieste a nepocítite kúzlo tohto prírodného prostredia. Voda, voda, voda všade v úžasnej harmónii so zeleňou. Voda, ktorá láskavo objíma hrad. Nie náhodou bola Tata dlhé roky útočiskom viacerých panovníkov.

Starý hrad (Öreg-vár) v meste Tata bol navrhnutý pôvodne ako zámocký hrad, centrálna stavba statku, neplnil ochrannú funkciu. Obľúbené miesto oddychu panovníkov, medzi inými aj Žigmunda Luxemburského a kráľa Mateja, po mnohých rozbrojoch sa dostalo do vlastníctva Esterházyocov až do roku 1945. Dnes v budove sídli Múzeum Domonkosa Kunyho s expozíciami, ktoré približujú dejiny regiónu a pamiatky fajansovej manufaktúry. Najlepšie roky zámockého hradu pripomína renesančný interiér, rytierska sála a v nej umiestnené kachle so zelenou glazúrou a rytierskými postavami. Starý hrad je jediným hradom v Maďarsku, ktorý je obklopený pôvodným obranným systémom vodnej priekopy. Promenáda okolo jazera je čarovná, stvorená na ukľudňujúce prechádzky. Pôvab hradného areálu ešte viac umocní rekonštrukcia, ktorá je plánovaná od roku 2017 v rámci Národného programu obnovy hradov.

Hrad nie je priamo spojený s anglickou záhradou, ako by sme podľa názvu právom mysleli, že je jeho súčasťou.  Ale oplatí sa obetovať krátku prechádzku a vyhľadať park okolo jazera Cseke o rozlohu 25 ha, ktorý je jedným z najzachovalejších historických parkov Maďarska. Anglické záhrady sa dostali do módy v strede 18. storočia a ich charakteristickou črtou sú rastliny sadené dokonalou presnosťou a geometrickou symetriou takmer už v utopistických formách. Anglická záhrada v meste Tata je tým špecifická, že rastliny neboli sadené týmto spôsobom, ale vysadzovali skupiny rastlín tak, aby z každého uhla bol na ne pekný pohľad a aby boli vo vzájomnej harmónii aj podľa doby objavenia púčikov, listov, kvetov a doby straty listovej koruny, podľa farby a tvaru listov. Dominantnými predstaviteľmi dobovej záhradnej módy boli vŕby, ktoré boli vysadené v tejto záhrade ako prvé na území Maďarska. Zaujímavosťou záhrady sú aj umelé ruiny, ktoré boli postavené francúzskym architektom Charlesom Moreau-m v roku 1803 s použitím pozostatkov opátstva vo Vértesszentkereszt.  V parku nájdete aj tureckú mešitu, nedávno zrekonštruovaný palmový dom a malý kaštieľ rodiny Esterházy, ktorý má svoje terasové schody formované do kruhov pripomínajúce tie, ktoré vyčaruje kamienok hodený do vody.

Citát od Goethe-ho „ bohatstvo prírody je nekonečné" tisíckrát platí na mesto Tata. Unikátnym miestom je náučný chodník Fényes Tanösvény, ktorý je otvorený pre návštevníkov po celý rok. Lávkový chodník postavený nad močaristým lesom, úseky prepojené  lanovými mostami alebo splavovateľné člnmi ,  biosféra krasových prameňov, jedinečná flóra mokraďových lúk a lesov uchvátia návštevníkov. Malebný svet sa nachádza na chránenom prírodnom území, kde zimujú kačice chripľavé, volavky popolavé a kormorány veľké, ale pravidelnými návštevníkom trstiny je aj rybárik a oriešok obyčajný.  Nie zriedkavým objavom sú aj stopy bobrov, ktoré ohrýzajú stromy v podobe strúhania ceruzky. Tieto stopy sú často prekryté výnimočnými druhmi orchideí a plávajúcimi leknami. Náučný chodník môžete navštíviť aj individuálne, ale odporúčame si prenajať sprievodcu, ktorý Vás zavedie aj do tajných kútov, kde by ste sa bežne nedostali.

Nemusíte sa báť, že všetky tieto poklady zapadnú prachom. Mesto Tata premyslene vytvára svoju budúcnosť. Minulý rok otvorili Centrum ekoturizmu Nový kajakový dom (Új Kajakház Ökoturiszitkai Centrum), ktoré zosúlaďuje jednotlivé atrakcie a zážitkové prvky. Okrem podpory vodných športov a cykloturizmu slúži aj ako centrum lesnej školy v prírode a zároveň koordinuje známe podujatia mesta ako Kajakový festival a Festival vody, hudby a kvetov.

Tata je výborným príkladom toho, ako sa dokáže začleniť architektúra a stavebné dedičstvo do prírody ako môže slúžiť príroda pre milovníkov aktívneho  relaxu.  Tata chráni svoje prírodné prostredie, ale umožní priblíženie k tomuto pokladu tým návštevníkom, ktorí chcú spoznávať a zároveň si vážia prírodu.